Sanook&Toys ปืนเด็กเล่น 294924 สีแดง

คำอธิบาย

ปืนเด็กเล่นสามารถกดปุ่มที่ด้ามกลายเป็นดาบได้ ช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์

ปืนเด็กเล่นมีไฟหลากหลายสี ใช้ถ่าน AA จำนวน 3 ก้อน มีไฟในตัว
Toys ปืนเด็กเล่น รุ่น 294924 Child Gun ยี่ห้อ Sanook&Toys 789-5
0.5 มิลลิลิตร1 เดือนรับประกันความพึงพอใจของสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 30 วัน ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด
หากไม่ได้เล่นหรือใช้งานควรนำถ่านที่ใส่ออก มิเช่นนั้นอาจจะทำให้ละลายติดตัวเครื่องได้โปรดระวังอย่าให้โดนน้ำหรือแช่น้ำเด็ดขาดหลีกเลียงการวางใกล้เปลวไฟ
รับประกันความพึงพอใจของสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน 1 เดือน ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด